Terug

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de website van Leerstof (de "site") bezoekt.PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u de Site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw apparaat, waaronder informatie over uw webbrowser, apparaattype, locatie en tijdzone. Daarnaast verzamelen wij tijdens het surfen op de Site informatie over de afzonderlijke webpagina's of gedeelten die u bekijkt, welke websites of zoektermen u naar de Site hebben verwezen en informatie over hoe u met de Site omgaat. Wij verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie". Wij verzamelen uw IP-adres niet wanneer u de Site bezoekt. Wij hebben geen Facebook-pixel op de Site. Wij gebruiken geen remarketing op de Site.

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Site, per e-mail of per telefoon, verzamelen we bovendien bepaalde informatie over u, waaronder uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, projectbeschrijving en budgetraming. We verwijzen naar deze informatie als "Bezoekersinformatie".

Wanneer we het in dit Privacybeleid hebben over "Persoonlijke informatie", hebben we het over zowel Apparaatinformatie als Bezoekersinformatie.HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We gebruiken de bezoekersinformatie die we verzamelen in het algemeen om te reageren op elke vraag of elk verzoek dat via de Site wordt geplaatst (inclusief het verwerken van uw consultatieverzoek). Daarnaast kunnen we deze Bezoekersinformatie gebruiken om:

met u te communiceren; uw orders te screenen op mogelijke risico's of fraude; en wanneer u in overeenstemming met de specifieke projectbeschrijving die u met ons heeft gedeeld, informatie of diensten met betrekking tot uw vraag of verzoek te verschaffen.

We gebruiken de apparaatinformatie die we verzamelen om onze Site te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door het genereren van analyses over de manier waarop onze klanten surfen en communiceren met de Site). HET DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij delen uw gegevens met de volgende derden:

One.com, de host van de Site en de aanbieder van de webmaildiensten van de Site; 
Webflow, de webdesigntool die we gebruiken om de Site te bouwen en te onderhouden; 
Boekhoudsoftware, alleen voor facturerings- en boekhoudingsdoeleinden; 
Zoom, alleen voor online vergaderdoeleinden; 
Skype, alleen voor online vergaderdoeleinden;
Mailchimp, alleen wanneer u vrijwillig intekent op onze nieuwsbrief. 

Tot slot kunnen wij uw Persoonlijke Informatie ook delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die wij ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen.UW RECHTEN

Als u een ingezetene van de EU bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben en om te vragen dat uw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u een ingezetene van de EU bent, wijzen wij u er bovendien op dat wij uw gegevens verwerken om contracten met u na te komen (bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst na een consultatie) of om op een andere manier onze legitieme zakelijke belangen te behartigen die hierboven zijn opgesomd.GEGEVENSVERKLARING

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Site, of via e-mail of telefoon, zullen wij uw Bezoekersgegevens voor onze administratie tot 24 maanden bewaren, tenzij u eerder verzoekt om verwijdering van uw Bezoekersgegevens, of de EU-wetgeving anders voorschrijft.WIJZIGINGEN

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde eenzijdig bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen weer te geven. Wijzigingen worden altijd op de Site gepubliceerd, zodat u te allen tijde het Privacybeleid van de Site kunt raadplegen.

Dit is de meest recente update van onze Privacy Policy. De datum ervan staat onderaan dit document.JURISDICTIE

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het EU-recht. In geval van een geschil is uitsluitend het EU-recht van toepassing.MINDERJARIGEN

De Site is niet bedoeld voor personen onder de achttien jaar.CONTACTEER ONS

Voor meer informatie over onze privacypraktijken, als u vragen heeft, of als u een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op onderstaand e-mailadres.
Laatste update: 03 februari 2021